ایمیل سازمانی

ایمیل سازمانی

سرویس پست الکترونیک سازمانی افرانت برای پاسخ به نیاز سازمان‌هایی که از پست الکترونیکی استفاده می‌کنند و از آن به عنوان ابزار عملیاتی بهره می‌برند طراحی شده است. سرویس پست الکترونیک یکی از اولین سرویس‌هایی است که بر روی بستر اینترنت به وجود آمده است. با توجه به قدمت سرویس پست الکترونیکی همواره تغییرات زیادی در طی سال‌ها در آن به وجود آمده است که بیشتر آن‌ها تغییرات در نحوه سرویس‌دهی، افزایش قابلیت‌ها و همچنین افزایش امنیت سرویس بوده است. شرکت افرانت به عنوان یکی از اولین شرکت‌های ارایه دهنده  سرویس اینترنت و با سابقه در زمینه ارایه سرویس‌های مبتنی بر آن دارای تجارب ارزشمندی در زمینه ارایه این سرویس‌ها است.

ایمیل سازمانی
تعداد میل باکس
فضای ذخیره‌سازی بسته
هزینه اشتراک سالیانه(ریال)
١٠٠کاربر

100

10 GB

١٩,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٢٥٠ کاربر

250

25 GB

٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٥٠٠ کاربر

500

50 GB

٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٧٥٠ کاربر

750

75 GB

١١٩,٠٠٠,٠٠٠ ریال

١٠٠٠ کاربر

1000

100 GB

١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٢٠٠٠ کاربر

2000

200 GB

٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٣٠٠٠ کاربر

3000

300 GB

٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٤٠٠٠ کاربر

4000

400 GB

٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٥٠٠٠ کاربر

5000

500 GB

٤١٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال