استخدام

جهت ویرایش رزومه تکمیل شده در سایت افرانت از کد پیگیری که به ایمیل شما ارسال شده استفاده نمایید.

مشخصات فردی

نظام وظیفه

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

لطفا از جدیدترین مدرک تحصیلی تا قدیمی ترین مدرک تحصیلی تکمیل گردد.
درصورت برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، خواهشمند است اطلاعات کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی ماقبل آخرین مدرک دانشگاهی نیز اضافه شود

سوابق کار

لطفا از جدیدترین سابقه کاری تا قدیمی ترین سابقه کاری تکمیل گردد.

دوره های آموزشی

آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی

معرف

سوالات زیر را پاسخ دهید

توجه این مبلغ ناخالص بوده و مشمول کسورات قانونی می باشد.